Úvod
Ekoiuventa
Canisterapia
Terapeuti
Asistenční Psi
Fotogaléria
Kontakt
Kniha Návštev
 

Canisterapia

Canisterapia je na Slovensku pomerne novou a rýchlo napredujúcou formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho (Canis familiaris) na zdravie, čiže fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka (podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO). Uplatňuje sa najmä ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, kde nemožno použiť iné metódy alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov (Kozák, 2006).


Canisterapia (CT) však nie je iba hra s klientmi, má svoje pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať, pretože v opačnom prípade sa môže stať, že tam kde chceme pomôcť, nechtiac ublížime. Pri canisterapii vždy pracujú CT teami v zložení: pes + psovod, klient + rehabilitačná sestra, psychológ (osoba, ktorá pozná klienta a jeho zdravotný stav). Psovod je zodpovedný za psa, rehabil. sestra za klienta.

Psovod musí ovládať základnú problematiku ochorení klientov, priebeh CT zapisovať a konzultovať s odborníkmi. Ďalej muí dodržovať základné princípy práce s klientom a pravidla noriem ESAAT (European Society for Animal Assisted Therapy) - vzdelanie na úrovni "canisasistent" alebo "canisterapeut".

CT využívame pri práci s:

- autistickými klientami,
- klientami s downovým syndrómom,
- mentálne a telesne postihnutými klientami,
- klientami po detskej mozgovej obrne,
- s hyperaktívnými klientami,
- klientami s kombinovaným postihnutím a podobne.


Canisterapia
Canisterapia

Canisterapeutický certifikát sa udeľuje po absolvovaní semináru a zložení skúšky, pričom platí jeden rok - po roku sa obnovuje preskúšaním. Na canisterapeutícke skúšky sú pripustený iba psy, ktorý prešli základným výcvikom v našom klube, aby sme mali dostatok času rozpoznať, či sa pes na terapiu hodí alebo nie.

Pes terapeut smie pracovať max. 2 hod/týždeň, pretože terapia, aj keď psov baví, je nesmierne vyčerpávajúca. Musíme im poskytnúť dostatočný oddych - fyzický (spánok) a psychický (iná forma aktivity, napr: agility, hry,...). V našom klube tiež trváme na pravidelnom precvičovaní psov, pretože pes, ktorý má pracovať s postihnutými klientmi musí byť stopercentný v každej situácii.